Nyt fra bestyrelsen – august 2021

  • Sommerfest i gården lørdag d. 4. september 2021 – se opslag i opgangen.
  • Opsætning af ny kældertrappe
  • Ny trampolin